Kinesitherapie

Wat verstaan we onder een kinesitherapeutische behandeling bij ons? Er wordt enkel gewerkt met de handen. De behandeling bestaat uit een variatie van technieken: facia therapie, manipulatie, dry needling, mobilisaties, stretching… De therapeut bepaalt wat voor U het meest hulpvolle is. Ze duurt 25 minuten.